privacyverklaring

Spring, gevestigd Mergelweg 6a, 6212 XH te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Spring verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Spring (hebt) verstrekt. Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. In dit dossier bevinden zich aantekeningen over jouw welbevinden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Data begeleiding.
 • Rapportage van de consulten.
 • Kosten van het consult.

De gegevens uit het dossier kunnen voor volgende doeleinden worden gebruikt, altijd met toestemming van jou zelf:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten.
 • Om aan jou een nieuwsbrief en/of reclame van Spring te zenden.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Voor het toezenden van een offerte van Spring.
 • Om jouw bezoekersgedrag te analyseren.
 • Voor het gebruik voor waarneming bij mijn overlijden.
 • Of voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor financiĆ«le administratie, zodat ik de factuur kan opstellen.

Indien klanten jonger zijn dan 16 jaar, dan geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van de gegevens in het dossier.

Het bewaren van persoonsgegevens

Spring bewaart de persoonsgegevens 15 jaar conform de wet op de behandelingsovereenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Spring verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Spring een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Spring blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien een andere zorgverlener informatie wil inwinnen nadat het begeleidingstraject is afgesloten, dan gebeurt dit alleen met jouw expliciete toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Spring gebruikt alleen functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Onderstaande rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spring.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Spring een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Spring van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen aan clemie@spring-nlp.nl. Spring reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

Spring neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch slecht beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via clemie@spring-nlp.nl.